Güven Reform olarak Mimari danışmanlık hizmeti kapsamında yapımını üstlenmediğimiz projelere danışmanlık yapıyoruz.

Mimari tasarımın masaüstünde tamamlanmış olması proje sürecinin ilk basamağını oluşturur. Yapının gerçekleşmesi, yaşama geçmesi de tasarım süreci kadar karmaşık bir süreçtir.

Şantiye koşularındaki etkileşimler, işverenin karar değişiklikleri, malzeme temininde yaşanan sıkıntılar, iş organizasyonu ile ilgili değişiklikler ve benzeri etkenler mimari projenin niyetinin yeniden yorumlanmasını gerektirebilir. Anlık karar değişiklikleri sonraki yapım adımında sıkıntılara yol açabilir. Danışmanlık hizmeti, yapım işlerinin bütünlüğünde olası sıkıntıları önceden görmek ve işvereni tedbir almak konusunda uyarmak, zaman ve para kaybını önlemektedir.

Özetle, mimari proje danışmanlık hizmetimiz ile kapsamında yapıların yönetmelik ve teknik şartnamelere uygun, yapılan işin gerek ve niteliklerine uygun olarak üretilmesini sağlamaktayız.